Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

14 adımda kentsel dönüşüm hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Mevcut durum değer tespit çalışmaları,
 • Riskli yapı değerleme ve arsa payı değerleme tespiti,
 • Katılım/dağıtım değeri ve oranlarının tespiti, projelerin değer tespiti,
 • Arsa Payları dağılım önerisi veya etüdü,
 • Finansal modelleme,

 • Kentsel dönüşüm alanında geliştirilebilecek yeni projelerin “En etkin ve en verimli kullanım değeri” analizi,
 • Karar verilen projelerin değerlemesi dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması,
 • Bağımsız Birim Bazında Mevcut durum değer tespit çalışmaları,
 • Katılım/dağıtım değeri ve oranlarının tespiti, projelerin değer tespiti,
 • Proje çizim öncesi dağılıma yönelik öneri raporunun hazırlanması,
 • Arsa Payları dağılım önerisi veya etüdü,
 • Finansal modelleme,
 • Kentsel dönüşüm alanında geliştirilebilecek yeni projelerin “En etkin ve en verimli kullanım değeri” analizi,
 • Karar verilen projelerin değerlemesi, dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması.