Lokasyon Analizi

Yatırıma konu gayrimenkulün bulunduğu lokasyonu en iyi şekilde değerlendirmek için yapılan, bölgede yaşayanların demografik verileri, yaş grupları, sosyoekonomik statüleri, eğitim durumları, harcama kırılımları ve lokasyona yakın tüm diğer mağaza konumlarının analiz edildiği kapsamlı bir rapordur.