Sigorta Değerleme

Yeni -orijinal- ikame değeri ve/veya rayiç değer tespiti, Sigorta Genel Şartlarına ve şirket ihtiyaçlarına uygun başlıklar altında raporlanması. Mutabakatlı Kıymet Takdiri, Makine Kırılması, Elektronik Cihaz Kırılması raporlarının hazırlanması hizmetleridir.