Yatırım Danışmanlığı

Konut ve Ticari Gayrimenkuller

Büyükşehirlerde ve tatil beldelerinde yatırım yapmayı niyeti olan yabancı yatırımcılara, bölge ve lokasyon analizi, konut birim fiyatları, yatırım bütçeleri ile edinebilecekleri konut tipleri, yatırıma konu taşınmazın piyasa değerinin tespit edilerek piyasada satışı için talep edilen fiyat ile karşılaştırılması, varsa sapmaların ve nedenlerinin tespit edilerek satın alınmasının uygun olacağı değer bazlı fiyatın yatırımcıya raporlanması.

Mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesi ve sonraki aşamada, satın alma gerçekleşirse, yabancıya satış işlemlerinde kanunen zorunlu kılınan değerleme raporlarının hazırlanması hizmetleridir.

Enerji Sektörü

Türkiye’de akarsuların hidroelektrik enerjisi üretimi konusundaki elverişliliği, güneş enerjisi alma süresinin uzunluğu, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji üretimi potansiyelinin yüksek olması nedeniyle gerek Türk, gerekse yabancı yatırımcılar son yıllarda yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanında yatırımlarını git gide arttırmaktadır.

Şirketimiz bu aşamada yatırımcılara, bölge seçimi, lokasyon seçimi, yatırım fizibiltesi, yatırımın kurulacağı arsanın değerlemesi, yasal izin ve yönetmelikler konusunda kendi donanımlı personelleri ve farklı uzmanlık alanı gerektiren konularda ise alanında yetkin iş ortakları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Tarım ve Hayvancılık Alanı

Türkiye coğrafyasının tarım ürünleri, hayvancılık ve arıcılık gibi konulardaki çeşitliliği ve elverişliliği nedeniyle, seracılık, topraksız tarım ve hayvancılık yapmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyetlerde bulunmak isteyen yatırımcılara değerleme ve danışmanlık faaliyetlerinde hizmet sunulmaktadır.

Devlet bu konularda, yatırımcı teşvik programları kapsamında çeşitli bölgelerde yatırımcıya teşvikler de sunmakta olup, bu kapsamda yatırımcılara bölge ve lokasyon seçimi, yatırım yapılacak arazi ve tesisin seçimi, zirai makine ve ekipman değerlemesi hizmetlerinde yardımcı olabiliriz. Bu alanlarda, kapsamlı uzmanlık alanı gerektiği durumlarda, ziraat mühendisleri ile iş ortaklığı kurarak müşterilerin ihtiyaçlarına çözüm üretmekteyiz.

AVM Sektörü

Şirketimiz, Alışveriş Merkezlerinin değerlemesi konusunda oldukça yüksek deneyim sahibi olup, buradan hareketle, bu alanda yatırımcı gruplara, yatırım danışmanlığı, bölge analizi, fizibilite, kiralama danışmanlığı, konsept danışmanlığı, değerleme gibi konularda hizmet vermektedir.

Yapılması düşünülen yatırımın realizesi için gerekli maliyet ve işletme giderlerini de içerecek şekilde nakit çıkışları ile projeksiyon süresince elde edilecek olan gelirlerin çeşitli öngörüler dahilinde tahmin edilerek yatırımın elde edilecek gelirler ile yapılan toplam yatırımı geri ödeme süresinin tespiti sağlanarak yatırımın kendisinden beklenilen karlılığı sağlayıp sağlayamayacağının tespitine yönelik analizler sunulmaktadır.

Mevcut kiraların gözden geçirilmesini gerekten koşullar söz konusu olduğunda, portföy sahiplerine kira danışmanlığı yapılmaktadır.

Turizm Sektörü

Şirketimiz, Turizm tesislerinin değerlemesi konusunda oldukça yüksek deneyim sahibi olup, buradan hareketle, bu alanda yatırımcı gruplara, yatırım danışmanlığı, bölge analizi, fizibilite, kiralama danışmanlığı, konsept danışmanlığı, değerleme gibi konularda hizmet vermektedir.

Yapılması düşünülen yatırımın realizesi için gerekli maliyet ve işletme giderlerini de içerecek şekilde nakit çıkışları ile projeksiyon süresince elde edilecek olan gelirlerin çeşitli öngörüler dahilinde tahmin edilerek yatırımın elde edilecek gelirler ile yapılan toplam yatırımı geri ödeme süresinin tespiti sağlanarak yatırımın kendisinden beklenilen karlılığı sağlayıp sağlayamayacağının tespitine yönelik analizler sunulmaktadır.

İş geliştirme departmanı tanıtım için gerekli olan yazılı ve görsel dokümanları hazırlayacak olup, bunları özel projeler departmanı ve Hollanda ofisi ile paylaşılmaktadır.

Özel projeler departmanı ve iş geliştirme departmanı, “Pazarlama ve İş Birliği Kanalları” başlığında belirtilen kanallar vasıtasıyla yurtiçi tanıtım faaliyetlerini, Hollanda ofisi ise yurtdışı tanıtım faaliyetlerini yürütmekle sorumludur.

Sağlık Sektörü

Özellikle Covid-19 Salgını sonrasında artış göstermesi beklenen sağlık sektörü yatırımlarında, Gayrimenkul Değer ve Kira Danışmanlığı, Makine, Ekipman Yatırımlarında Değer Danışmanlığı gibi konularda gerek Türkiye’de bulunan müşterilere, gerekse yabancı müşterilere, bina satın alma ve kiralama konularında değer danışmanlığı, diğer konularda da satın alma, elden çıkartma, sıfırdan yatırım ve mevcut yatırımların modernizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Perakende Sektörü

Şirketimiz, değerleme ve kira tespitleri konusunda oldukça yüksek deneyim sahibi olup, buradan hareketle, bu alanda faaliyet gösteren zincir işletmelere, yeni kiralamalarda kira değeri tespiti, mevcut kiralamalarda ise yeniden kira değeri tespiti ihtiyaç duyulduğu noktalara kira tespiti ve kiralama danışmanlığı gibi konularda hizmet verilmektedir.