Dengeli Olmak

Denge ailesi olarak politikamız; işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları yönetimi; dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

Firmamız; Kişisel gelişim, Mesleki Eğitim ve iş üzerinde öğrenme yoluyla kariyer gelişimini sağlama ve çalışanlarını yüksek performanslı bir takımın parçası haline getirmeyi hedeflemektedir. Amacımız; bu deneyimleri, kişilerin kariyer gelişimini sağlama ve çalışanlarını yüksek performanslı bir takımın parçası haline getirmeyi hedeflemektedir.

Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmesi amaçlı yıl sonlarında tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerimizin yanı sıra ihtiyaca bağlı bireysel anlamda mesleki eğitim ve il il gezilerek tüm kadrolu elemanlarımıza ve çözüm ortaklarımıza eğitim olanakları sunulmaktadır. gelişimlerini ve şirket performansını olumlu etkileyecek şekilde organize etmektir.

Çalışan motivasyonu ve farkındalığını arttırmak adına düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantımızı 2020 senesi için de hayata geçirdik. Bu keyifli organizasyon için öncelikle tüm çalışanlarımıza aktif katılımları, Uzman Psikolog ve Koç Sn. Erkan ÇİFTE’ye sunumları, Subsoul’a destekleri için çok teşekkür ederiz.