Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

En etkin ve verimli kullanım analizi bir eylem değil, yasal durum, bölgesel gereksinim, fizibıl harcama, en yüksek gelir ya da faydayı elde etmeye yönelik optimum değişikliği önerme ve raporlama sanatıdır.

Bir mülk hakkında çok sayıda en etkin ve verimli kullanım sağlayıcı önerilerde bulunmak mümkündür. Bu önermeleri seçmeye hizmet alanın yaklaşımı ve istekliliği yön verecektir.

Önerilerde bulunabilmek için yüksek muhakeme yeteneği, geniş görgü ve isabetli sezgi yeteneklerinin olması gerekir. Piyasayı iyi etüt etme, bölgeyi yapısal anlamda iyi özümseme, geleceğe yönelik isabetli sektörel ve ekonomik tahminlerde bulunma, doğru verilerle, doğru hesaplamalarla ve geçerli ve makul varsayımlarla, doğru mantığa dayalı, hatasız hesaplamalarda bulunma analistin özelliklerinden olmalıdır.

Bu analiz statik değil, dinamik bir analizdir. Son derece sezgisel, eksiksiz ve doğru hesaplamaları gerektirir. Büyük mesuliyeti olan bir analizdir.