Sigorta Risk Analizi

Sigorta şirketlerinin, poliçe hazırlanma döneminde veya devam eden teminat döneminde ihtiyaç duyacakları risk analiz çalışmalarını ihtiyacın kaynağına bağlı olarak belirlenecek detayları kapsayan raporlar halinde sunmaktayız. Raporlarımızda talebe göre; PML (Probable Maximum Loss), Muhtemel En yüksek Hasar, EML (Estimated Maximum Loss) Tahmin Edilen En Yüksek hasar, MAS (Maximum Amount Subject), Maksimum Tutar, MFL (Maximum Foreseeable Loss) Maksimum öngörülebilir hasar hesaplamaları yapılmaktadır.