Teminat Amaçlı Değerleme

Farklı niteliklerdeki gayrimenkul ile gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değer tespiti, mülkiyet değişimleri öncesi gayrimenkul değer tespitinin yapılması, farklı niteliklerdeki gayrimenkul ile gayrimenkule dayalı hak ve faydaların kira değer tespiti, gayrimenkule dayalı hak ve faydaların geçmiş tarihli değer ile kira değerlerinin tespiti, halka açık firmalar ve GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi, arsa payı dağılımı ve hesaplanması, teminat amaçlı değerleme hizmetlerimizdir.