Çalışan Profili

Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

11
Şube
300
Çalışan
29
Denetmen
%40
Kadın Personel
%98
Lisanslı Uzman
34,2
Yaş Ortalaması
3,4 Yıl
Kıdem Ortalaması